Pole působnosti

okr. Prostějov, okr. Olomouc, okr. Vyškov, okr. Blansko, okr. Přerov a jiné do vzdálenosti max. cca 50-60 km od Prostějova


Pro pořadatele

 

informace pro pořadatele (vše důležité - čtěte)

Ze strany pořadatelů je možno akci vypovědět bez náhrady nejpozději - plesy do 60 kalendářních dnů, jiné akce do 30 kalendářních dnů před datem sjednaného vystoupení. Vypoví-li pořadatel smlouvu po uplynutí této lhůty, je povinen uhradit k rukám vedoucímu kapely vzniklé náklady a ušlý zisk, tedy 50% ze sjednané předběžné ceny za vystoupení. Toto ustanovení se netýká zrušení akce z důvodu prokazatelně nepříznivého počasí (jen v případě letní venkovní akce), kdy nebylo sjednáno náhradní místo vystoupení pro případ nepříznivého počasí. V tomto případě je pořadatel oprávněn vypovědět vystoupení i v samotný den sjednaného vystoupení (nejpozději do 15:00 hod. toho dne) a to nejlépe telefonickým sdělením na tel.: 777 086 468. Vypoví-li kapela po uplynutí této lhůty, je povinna, po domluvě s pořadatelem, zajistit odpovídající náhradu. Toto se ze strany kapely nevztahuje na nečekané vážné onemocnění některého ze členů kapely nebo jiné neočekávané události (autonehoda, náhlé úmrtí v rodině, požár, přírodní katastrofa či povodně apod.).
 
Pořadatel odpovídá za řádný stav elektrické instalace, na kterou bude připojena hudební aparatura kapely. Podmínkou je rozvod 230 V / 16A (raději 3f 400V 16A či 32A). Jističe (nadproudové ochrany) nejméně 16 A na každé fázi a dostupnost dvou na sobě nezávislých fází (min. 1x 16A + 1x 10A) pro rozvod hudební a světelné techniky. K přípojce el.energie nebudou mít přístup návštevníci zábavy či plesu.

Dále je podmínkou vyhrazené místo tj. stůl + popř. malý párty stan (stan platí jen pro venkovní letní akce) pro zvukaře v blízkosti tanečního parketu (min. 10 max. 30m od pódia), vyhrazené místo pro bezpečné umístění PA aparatury - tak aby nemohlo dojít k jejímu pádu. Zastrešené a pevné pódium! - Protože elektřina je na pódiu všude, je nutné zajistit "jevištní prostor" proti dešti - platí zejména pro "OpenAir" akce v letním období. Minimální velikost krytého prostoru je 6 x 4m, přičemž uvítáme, když bude zajištena boční a zadní stěna proti dešti neseného nárazovým větrem. Pokud během akce začne bouřka a opakované výpadky el.energie, může to mít pro aparaturu destruktivní následky a pro hráče znamenat ohrožení na životě a proto jsme nuceni akci předčasně ukončit.
 
Pořadatel se zavazuje umožnit přístup celé kapele k pódiu na místo akce min. cca 2 hodiny před začátkem hudební produkce na nachystání zvukové a světelné techniky.
 
Pořadatel odpovídá za řádnou pořadatelskou službu, zejména pro likvidaci možných "ostrých výměn názorů" mezi návštevníky v místě konání akce a zajištení pořádku na hudební produkci. Dále pořadatel odpovídá za dodržování zákazu kouření na sále. Pořadatel je povinen akci řádne ohlásit a získat povolení od místního obecního či městského úřadu, aby nevznikala zbytečná nedorozumění s rušením nočního klidu.
 
Kapele bude ZDARMA ze strany pořadatelů poskytnuto dostatečné množství nealkoholického občerstvení (min.1,5l na osobu) a jedna večeře v průběhu vystoupení. V praxi je přípustné a většinoun i reálné, poskytnout zdarma kapele omezené množství alkoholických nápojů, jako pivo = max. 3x 0,5l na osobu, či víno = max. 2x láhev pro celou kapelu. Tvrdý alkohol je nepřípustný a všichni členové kapely ho mají v průběhu konání akce nedoporučený. Ve vyjímečných případech během akce a případně po ukončení akce si jej hradí každý člen sám.